GLASS MAGAZINE | CHICANO DRAPE STANCE | NOVEMBER 2021